Zostaw kontakt:

Zadzwoń teraz:

Pożyczka z Gwarancją PLG COSME dla Gospodarstw Rolnych

Oferujemy kredyt z gwarancją COSME dla polskiego rolnika, bez zabezpieczeń i poręczeń, do 550000 zł z maksymalnym okresem spłaty 144 miesięcy. Elastyczna spłata w ratach miesięcznych lub kwartalnych w zależności od sezonowości. Prowizja za uzyskanie pożyczki wynosi od 0%.

Korzyści Kredytu z Gwarancją COSME

Jak można skorzystać z tego wsparcia?

Rolnicy mogą skorzystać z tego wsparcia poprzez Doradców Finansowych( Podmioty ), którzy rozpoczęli współpracę z EFI. Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł z EFI pierwszą w Europie umowę programu COSME w ramach EFIS. W ramach umowy BGK jest beneficjentem regwarancji EFI, co pozwala na udzielanie bankom komercyjnym w Polsce portfelowych gwarancji na kredyty udzielane podmiotom z sektora rolniczego. Gwarancja BGK zabezpiecza 80% wartości kredytu. Kredyt jest udzielany na warunkach rynkowych i jest dostępny w bankach w porozumieniu z BGK.

Zapytaj również doradcę o leasing maszyn i urządzeń, kredyt inwestycyjny, kredyt na zakup ziemi rolnej, kredyt konsolidacyjny.

Zadzwoń i sprawdź jakie warunki finansowania możesz otrzymać.