Rzetelna Firma - Licencja KNF pod nr. RPK000636

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookie.

 

Polityka prywatności  i wykorzystywania plików cookie.

 

Aktualna na dzień: 25.05.2018 r.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka określa zasady ochrony prywatności obowiązujące na stronie internetowej www.btf.pl, stanowiącej własność Firmy Pośrednictwo Finansowe  nip 614-142-93-46  z siedzibą w Jeleniej Górze  ul. Kiepury 60, 58-506 Jelenia Góra, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zwaną w dalszej części dokumentu jako Firma BDK
 2. zasady korzystania z plików Cookies.

Użyte  pojęcia oznaczają:

 1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych ,której Firma BDK, udostępniła możliwość skorzystania z Usług oferowanych na stronie btf.pl,
 2. Firma BDK – , nip 614-142-93-46 z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Kiepury 60  58-506 Jelenia Góra
 3. Partner – banki i inne podmioty nie będące bankami współpracujące z Firmą BDK
 4. Platforma– serwis internetowy udostępniony Klientowi pod dresem btf.pl umożliwiającym skorzystanie z Usług zawartych na wskazanej stronie przy czym zawarte na platformie informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
 5. Ustawa o świadczeniu usług – ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 6. Kodeks cywilny lub k.c. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 7. Ustawa o Kredycie Konsumenckim – ustawa z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tj.: Dz.U. 2014 Nr 0, poz. 1497).
 8. Ustawa o Prawie Autorskim – ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: z 17 maja 2006 r. – Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
 9. Prawo Telekomunikacyjne – ustawa z 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tj.: Dz.U. z 26 lutego 2014 r. poz. 243).
 10. Wniosek – udostępniany Użytkownikowi za pośrednictwem Platformy formularz umożliwiający uzyskanie oferty Produktu.

Zasady ochrony prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Firma Pośrednictwo Finansowe  nip 614-142-93-46 z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Kiepury 60, 58-506 Jelenia Góra, email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – dalej Firma BDK.
 2. Firma BDK dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych Klientów podczas ich przetwarzania. Firma BDK przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), a także powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego.
 3. Rozpoczęcie korzystania z usług oferowanych przez Firmę BDK na stronie internetowej www.btf.pl i akceptacji postanowień „polityki prywatności „na stronie www.btf.pl oznacza zawarcie z firmą BDK umowy o świadczenie  usług pośrednictwa finansowego. Wszelkie czynności zmierzające do zawarcia w/w umowy, a następnie niezbędne do jej wykonania i wypełnienia jej warunków stanowią podstawę przetwarzania Firmę BDK danych osobowych Klientów .
 4. W celu zapewnienie odpowiedniej ochrony powierzonych danych Firma BDK wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem. Odpowiednie środki techniczne jak i organizacyjne stworzone w celu skutecznej realizacji ochrony powierzonych danych zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa mają chronić dane osób , których dotyczą.

 

 Zakres danych  przetwarzanych przez  Firmę BDK

 1. Firma BDK  przetwarza podane przez Klientów dane osobowe w zakresie niezbędnym dla świadczenia usług pośrednictwa finansowego.
 1. Oprócz danych wskazanych podanych przez klientów Firma BDK przetwarza dane osobowe pozyskane w trakcie procesu świadczenia usług drogą elektroniczną w związku z aktywnością na stronie internetowej btf.pl Dane klientów  na stronie internetowej, zapisywane za pomocą technologii Cookies. Informacje te rejestrowane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz w celach diagnostycznych i statystycznych. Ponadto, mogą być wykorzystane w celu oceny działania strony internetowej Firmy BDK i jej udoskonalaniu.

 

Korzystanie z plików Cookiem

 

 1. Firma BDK wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe,
 2. przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Firmy BDK  lub innych podmiotów.
 3. Firma BDK przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, marketingowych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej btf.pl.
 4. Firma BDK  informuje Klienta, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym klienta.
 5. Firma BDK wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Firmę BDK, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient
 6. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  Firefox: support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
  b. Opera: help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
  c. Internet Explorer: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-
  manage-cookies#ie=ie-11 d. Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 7. Firma BDK informuje Klienta, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta może spowodować ograniczenia funkcjonalności Usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia Usługi. Może to powodować brak możliwości korzystania z serwisu internetowego lub przerwanie sesji po zalogowaniu.
 8. Cookies marketingowe umożliwiają profilowanie reklam na zewnętrznych serwisach internetowych na podstawie zachowania na stronie internetowej Firmy BDK  poprzez wyświetlanie reklam strony internetowej Firmy BDK  na zewnętrznych stronach internetowych.
 9. Do emisji reklam w zewnętrznych serwisach internetowych Firma BDK wykorzystuje technologię dostarczaną przez zaufanych partnerów, m.in. Google (w tym poprzez platformę w Google Adwords i Google Analitics), Facebook, DoubleClick, Hotjar. Partnerzy Firmy BDK udostępniają ustawienia, dzięki którym Klient może zarządzać ochroną swojej prywatności, w tym m. in. zażądać usunięcia swoich danych osobowych (realizacja prawa do bycia zapomnianym). Klient ma możliwość określenia dodatkowo czy wyraża zgodę na profilowanie reklam bezpośrednio u zaufanych partnerów Firmy BDK. Ustawienia prywatności zaufanych partnerów dostępne są na platformach Gogle i Facebok.

 

W jakim cele  przetwarzamy dane osobowe.

 1. Firma BDK przetwarza dane Klientów  w oparciu o poniższe podstawy prawne i określone cele przetwarzania:
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy pośrednictwa finansowego, której stroną jest Klient , lub do podjęcia działań na żądanie Klienta , przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. działania reklamowe, promocyjne, marketingowe, oferowanie produktów i usług – na podstawie zgody Klienta , tj. art. 6 ust. 1 lit a) RODO lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Firmy BDK, tj. art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
 4. obsługa ewentualnych reklamacji, rozstrzyganie sporów, zabezpieczenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń powstałych w związku z wykonywaniem umowy lub wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Firmy BDK, tj. art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
 5. zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług, zapobieganie i przeciwdziałanie przestępstwom gospodarczym, w tym wyłudzeniom, zapewnienie zgodności z przepisami i regulacjami oraz wytycznymi dla sektora pośrednictwa finansowego, w tym w szczególności z regulacjami dotyczącymi przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i zapobieganiu innym przestępstwom – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Firmy BDK, tj. art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
 6. analiza ruchu na stronie internetowej i w Internecie, polepszenia jakości i dostępności oferowanych przez Firmę BDK  usług, cele statystyczne, diagnostyczne i analityczne, zapewnienie bezpieczeństwa systemu informatycznego – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Firmy BDK, tj. art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 7. Na podstawie dodatkowych przepisów prawa takich jak ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11.03.2004 r, podatku od towarów i usług , ustawa z dnia 29.08.1997r. prawo bankowe, ustawa z dnia 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim , ustawa z dnia 19.08.2011 r. o usługach płatniczych.
 8. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych Klienta następuje w celu zawarcia z Firmą BDK umowy pośrednictwa finansowego oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym procesowania wniosku podanie przez Klienta wymaganych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jej dalszej realizacji. Podanie przez Klienta danych osobowych ma zawsze charakter dobrowolny.

Udostępnianie i przekazywanie danych osobowych

 1. W związku z charakterem świadczonych usług i w celu ich prawidłowego wykonania Firma BDK lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa , może przekazywać dane osobowe Klientów  następującym podmiotom: banki i instytucje pożyczkowe ,firmy ubezpieczeniowe  z którymi Firma BDK zawarła umowy  o współpracy (lista partnerów dostępna na stronie www.btf.pl);
 2. upoważnionym  pracownikom  Firmy BDK  – w ramach i w zakresie wykonywanych obowiązków pracowniczych;
 3. podmiotom  wykonujące czynności przetwarzania danych na zlecenie Firmy BDK (np. dla potrzeb weryfikacji tożsamości Klientów /Użytkowników);
 4. podmiotom prowadzącym bazy danych umożliwiającym weryfikację i potwierdzenie tożsamości;
 5. sądy, organy ochrony prawnej i organy nadzoru.

 

Czas przetwarzania danych osobowych

 1. Firma BDK przetwarza dane osobowe Klientów  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tylko przez okres niezbędny do realizacji celów :
 1. przez czas niezbędny do podjęcia na żądanie Klienta  działań przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz przez czas trwania umowy i wykonywania jej postanowień;
 2. do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 3. do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Firmy BDK stanowiących podstawę przetwarzania lub do czasu wniesienia ważnego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

 Uprawnienia Klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych

Klientowi przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo do bycia informowanym o tym kto w jakim celu , jakiego rodzaju Twoje dane przetwarza ,jakie jest źródło danych , czy dane podlegają procesowi automatyzacji oraz czy są przekazywane do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
 2. prawo dostępu do danych osobowych;
 3. prawo do  sprostowania danych ;
 4. prawo do usuwania danych ( tzw. Prawo do bycia zapomnianym);
 5. prawo ograniczenia przetwarzania danych;
 6. prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu Twoich danych;
 7. prawo do przenoszenia danych;
 8. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora;
 9. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zakresie ochrony danych osobowych.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku pytań, uwag lub wątpliwości wynikających z postanowień niniejszej Polityki, prosimy o kontakt na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 665 955 515
 2. Firma BDK może wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie. Zmiany są wprowadzone poprzez wprowadzenie nowej treści Polityki na stronie internetowej Firmy BDK, z podaniem daty jej uaktualnienia, wskazanej na pierwszej stronie Polityki.
Najlepsze Oferty Kredytowe.
Mamy dla Ciebie najlepszą ofertę finansową.
Skorzystaj z bezpłatnych Konsultacji !
15 lat rzetelności i doświadczenia
Jesteśmy doświadczonym zespołem doradców finansowych pośiadających długoletnią praktykę zawodową.
Jesteśmy do Państwa usług!
665 955 515
Rzetelna Firma - Licencja KNF pod nr. RPK000636
Najlepsze Oferty Bankowe
Znajdziemy dla Ciebie najlepszą ofertę finansową, współpracujemy z wieloma Bankami.
Gwarancja zadowolenia
Satysfakcja klienta to nasz cel, dlatego wprowadziliśmy proste i szybkie procedury przyznawania kredytów i pożyczek.
Decyzja w 15 minut
Często nawet w 5 minut, gwarantujemy minimum formalności, zapraszamy do współpracy.