Zostaw kontakt:

Zadzwoń teraz:

Start w życie – zabezpieczenie przyszłości dziecka

Rozpoczęcie życia z ubezpieczeniem ochronno-oszczędnościowym to świetny sposób na zapewnienie małemu dziecku bezpiecznej przyszłości. Oto kilka kluczowych korzyści:

  • Ochrona finansowa: Ubezpieczenie może zapewnić wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak choroba czy wypadek.
  • Oszczędności: Regularne składki mogą przekształcić się w znaczącą sumę, która może być wykorzystana na ważne cele, takie jak edukacja czy pierwszy dom.
  • Elastyczność: Możliwość dostosowania planu oszczędnościowego do indywidualnych potrzeb i zmieniających się okoliczności życiowych.
  • Podatek: Korzyści podatkowe mogą obniżyć koszty ubezpieczenia i zwiększyć zgromadzone oszczędności.

Zabezpieczenie przyszłości dziecka poprzez ubezpieczenie ochronno-oszczędnościowe to inwestycja, która może przynieść długoterminowe korzyści i spokój ducha.

Co oferujemy: 

Gwarancja wypłaty Zyskujesz pewność. Podpisując umowę, zobowiązujesz nas do wypłaty minimalnej sumy, którą Twoje dziecko otrzyma w wybranym przez Ciebie, istotnym momencie życia. To daje Ci gwarancję, że niezależnie od przyszłych wydarzeń, Twoje dziecko będzie miało środki na zrealizowanie swoich marzeń.

Elastyczność wyboru Ty decydujesz, kiedy Twoje dziecko dostanie zgromadzone środki (uwzględniając maksymalny czas trwania umowy). Środki mogą być wypłacone jednorazowo lub w czterech równych częściach, co roku. Pozwala to na zorganizowanie, na przykład, finansowania edukacji dziecka.

Umowę gwarantującą wsparcie finansowe można zawrzeć nie tylko dla własnego dziecka, ale również dla wnuka. W takim przypadku, dziadek lub babcia może być stroną umowy, a zgromadzone środki zostaną przekazane wnukowi w ustalonym czasie, zgodnie z warunkami umowy. Jest to doskonały sposób, aby zapewnić wnukowi solidny start w dorosłość.

Korzyści finansowe dla wnuka lub własnego dziecka w przyszłości mogą być znaczące i wielowymiarowe. Oto niektóre z nich:

  • Realizacja marzeń: Wsparcie finansowe może umożliwić realizację jego marzeń, takich jak wyższa edukacja, podróże czy założenie własnej działalności gospodarczej.
  • Edukacja: Inwestowanie w edukację  to inwestycja w jego przyszłość, zwiększająca szanse na sukces zawodowy i stabilność na rynku pracy1.
  • Rozwój samodzielności i odpowiedzialności: Regularne wsparcie finansowe uczy  zarządzania budżetem, co jest kluczowe dla jego przyszłej niezależności finansowej.
  • Wyraz troski i wsparcia: Finansowe wspieranie  to potężny symbol troski i zaangażowania, który może wzmacniać dziecko w jego pewność siebie i poczucie własnej wartości.
  • Budowanie relacji międzypokoleniowych: Wspieranie  finansowo to także okazja do budowania głębszych, rodzinnych więzi, co ma wartość emocjonalną i społeczną.

Pamiętaj, że nawet skromne, ale regularne wsparcie finansowe może mieć ogromny wpływ na życie dzieci , nie tylko w wymiarze materialnym, ale również w kształtowaniu jego postaw i wartości